Профил
 

Политика за обработка на лични данни

Политика за обработка на лични данни

Информация относно дружеството, което обработва данните Ви:

   
Наименование „ПЕРНО РИКАР БЪЛГАРИЯ“ ЕООД
ЕИК/БУЛСТАТ 130102019
Седалище и адрес на управление гр. София, 1766, ж.к. Младост 4, Бизнес Парк София № 1, бл. 12, вх. А, ет. 3
Адрес за кореспонденция гр. София, 1766, ж.к. Младост 4, Бизнес Парк София № 1, бл. 12, вх. А, ет. 3
Телефон +359 2 976 11 01
E-mail
Уебсайт http://www.pernod-ricard-bulgaria.com

 

Информация относно длъжностното лице по защита на личните данни

   
Наименование Адвокатско дружество „Владимиров Кискинов“
ЕИК/БУЛСТАТ 176645870
Седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Найден Геров“ № 6, ет. 4, офис 7
Адрес за кореспонденция гр. София, ул. „Найден Геров“ № 6, ет. 4, офис 7
Телефон + 359 2 988 18 28
E-mail lawyers@vladimirov-kiskinov.eu

 

Информация относно компетентния надзорен орган за защита на личните данни

   
Наименование Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Адрес за кореспонденция гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон 02 915 3 518
Интернет страница www.cpdp.bg

 

 

Основание за събиране, обработване и съхраняване на вашите лични данни

Чл. 1. Администраторът събира и обработва Вашите лични данни във връзка с използването на нашия уебсайт http://www.pernod-ricard-bulgaria.com, предоставянето на услуги на Дружеството, включително медийни услуги, на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR), и по-конкретно въз основа на следното основание:

 • Изрично получено съгласие от Вас като клиент;
 • Изпълнение на задълженията на Администратора по договор с Вас;
 • Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Администратора;
 • За целите на легитимните интереси на Администратора или на трета страна;

 

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни

Чл. 2. (1) Ние събираме и обработваме личните данни, които Вие ни предоставяте като наш клиент, включително за следните цели:

 • изпращане на информационен бюлетин (нюзлетър), рекламни и промоционални съобщения, имейли със специални предложения, новини и др.
 • организиране на събития, кампании, игри, томболи и др.;
 • осъществяване на контакт с Вас;
 • изпращане на потвърдителни имейли, съобщения във връзка с използването на услугите на Дружеството, известия за промени в политиките на Дружеството и др.;
 • индивидуализация на страна по договора;
 • счетоводни цели;
 • вътрешни маркетингови и демографски проучвания с цел подобряване на услугите на Дружеството;
 • статистически цели;
 • защита на информационната сигурност;
 • обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга.

(2) Възможно е да обработваме някои от Вашите лични данни с цел профилиране въз основа на Вашата активност в нашия сайт, за да разберем по-добре Вашите предпочитания и интереси и да адаптираме съответно нашата маркетинг комуникация в съответствие с Вашия профил, освен ако не възразите срещу това обработване, съгласно чл. 17.

(3) Възможно е да обработваме някои от вашите лични данни по автоматизиран начин с цел подобряване на предоставянето на нашите услуги, освен ако не възразите срещу това обработване, съгласно чл. 17.

(4) Ние спазваме следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограничение на целите на обработване;
 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

(5) При обработването и съхранението на личните данни, Администраторът може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси, включително изпълнение на задължения към държавни органи.

 

Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява нашето Дружество

Чл. 3. (1) Дружеството извършва следните операции с предоставените от Вас лични данни като клиенти, за следните цели:

 • Изпращане на информационен бюлетин (нюзлетър) – целта на тази операция е администриране на процеса по изпращане на бюлетини, рекламни съобщения, имейли със специални предложения, промоции, новини и нови функционалности до клиентите, които са заявили, че желаят да получават такива маркетинг съобщения.

Заключение от оценката на въздействие на операцията с лични данни: Операцията „Изпращане на информационен бюлетин (нюзлетър)“ е допустима за извършване и предоставя достатъчни гаранции за защита на правата и законните интереси на субектите на данните в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR).

 • Организиране на събитие с партньор в търговския обект – целта на тази операция е осъществяване на връзка с участника за връчване на награда или изпращане на информация за събитието; регистриране на участник в събитието и предоставяне на възможност за участие; отправяне на запитване или заявка от участника за използване на продукти или услуги и осъществяване на обратна връзка с него по този повод; оповестяване на резултати от анкета или игра, проведена на събитието.

Предвид неголемия обем лични данни и брой лица, Длъжностното лице по защита на личните данни счита, че провеждане на оценка на въздействието за операцията „Организиране на събитие с партньор в търговския обект“ не е необходима.

(2) Администраторът не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

 • разкриват расов или етнически произход;
 • разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
 • генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

(3) Личните данни са събрани от Администратора от лицата, за които се отнасят.

(4) Администраторът не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

Чл. 4. Дружеството не събира данни за лица под 18 години съгласно изискванията на действащото законодателство и предвид извършваната от Дружеството дейност, свързана с предлагане и реклама на алкохолни продукти и напитки. В случай, че установим, че се обработват данни на лице под 18 години, веднага ще преустановим предоставянето на съответната услуга и използването на тези данни.

Чл. 5. (1) Администраторът обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

 • Ваши индивидуализиращи данни (електронна поща, име и дата на раждане)
 • Цел, за която се събират данните: 1) Осъществяване на връзка с клиента и изпращане на информация към него, 2) за изпращане на бюлетини, рекламни съобщения, имейли със специални предложения, промоции, новини и нови функционалности до клиентите, 3) регистрация и участие в събитие, кампания, игра, томбола и др., 4) удостоверяване, че имате навършени 18 години.
 • Основание за обработка на личните Ви данни – Данните Ви за изпращане на информационен бюлетин и имейли, както и за участие в събития, кампании, игри, томболи и др., се обработват на дадено от Вас изрично съгласие – чл. 6, ал. 1, б. (а) GDPR.
 • Допълнителни данни, които Вие ни предоставяте по Ваше желание (пол, град, телефон, предпочитана алкохолна напитка)
 • Цел, за която се събират данните: 1) Осъществяване на връзка с клиента и изпращане на информация към него, 2) осигуряване на индивидуално отношение и изпращане на рекламни съобщения, известия за събития, промоции и др. въз основа на Вашите изразени предпочитания с цел подобряване на потребителското Ви преживяване.
 • Основание за обработка на личните Ви данни – Данните Ви се обработват на дадено от Вас изрично съгласие – чл. 6, ал. 1, б. (а) GDPR.
 • Данни от профилите Ви в социални мрежи (публично-достъпната информация от профилите Ви в Google+, Facebook и др.)
 • Цел, за която се събират данните: 1) Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него и 2) регистрация за участие в събитие, кампания, игра, томбола и др.
 • Основание за обработка на личните Ви данни – Данните Ви се обработват на дадено от Вас изрично съгласие – чл. 6, ал. 1, б. (а) GDPR.

(2) Вие можете да предоставите данните си на място в търговски обекти на партньори или на организирани събития, чрез попълване на данните на таблет в търговски обекти на партньори или на организирани събития, както и чрез регистрационна форма от сайта на Дружеството или страницата на събитието в социална мрежа.

(3) Възможно е да Ви бъде предоставена възможност да дадете съгласието си за обработване на Вашите лични данни за други цели, различни от тази, която сте заявили, като данните Ви ще се обработват за тези допълнителни цели само при изрично съгласие от Ваша страна.

(4) Някои от данните, които събираме, напр. име и имейл, са необходими за изпълнение на съответните услуги, като ако не желаете да ги предоставите, няма да можете да получавате нашите бюлетини и съобщения, както и да осъществяваме контакт с Вас, а също така е възможно да не можете да участвате в наши събития, игри и томболи. Разбира се, това не ограничава по никакъв начин използването на нашия уебсайт и разглеждането на нашите продукти и услуги.

 

Срок на съхранение на личните ви данни

Чл. 6. (1) Ние съхраняваме Вашите лични данни за изпращане на бюлетини, рекламни съобщения, имейли със специални предложения, промоции, новини и нови функционалности до клиентите до изрично оттегляне на съгласието за обработване, след което Администраторът полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне или да ги анонимизира (т.е. да ги приведе във вид, който не разкрива вашата личност).

(2) Ние обработваме Вашите лични данни за записване и участие в събитие, кампания, игра, томбола и др. до приключване на събитието или изпращане на наградата, след което ги съхраняваме за срок от 5 години с цел опазване на легитимните интереси на Дружеството.

(3) Възможно Вашите имена като участник или спечелил награда да се публикуват като новина на нашия уебсайт и се съхраняват на нашата Интернет страница до оттегляне на съгласието за тази обработка.

(4) Администраторът Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходим да бъде удължен с оглед изпълнение на нормативно задължение или с оглед легитимни интереси на Администратора или друго.

(5) Администраторът съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля сроковете по предходните алинеи.

Чл. 7. Администраторът съхранява личните данни на законните представители на търговските си партньори за срока на изпълнение на договора, за спазване на легитимните интереси и законови задължения на Администратора, като този срок може да надхвърля срока на сключения договор.

 

Предаване на Вашите лични данни за обработване

Чл. 8. Дружеството може да споделя Ваши лични данни с други дружества от Групата на Pernod Ricard и техни партньори, единствено за целите, описани в чл. 5.

Чл. 9. (1) Администраторът може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване, с които сте се съгласили, при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR).

(2) Администраторът Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

 

 

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни

 

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

Чл. 10. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от Дружеството за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка като ни изпратите по имейл или на място попълнена формата в Приложение № 1 или чрез искане в свободен текст.

(2) Администраторът може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

(3) Можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработване на личните Ви данни за целите на директния маркетинг.

(4) Оттеглянето на съгласието не се отразява на законосъобразността на обработването на лични данни, което Администраторът е извършвал до този момент.

 

Право на достъп

Чл. 11. (1) Вие имате право да изискате и получите от Администратора потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с вас, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

(3) Администраторът може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

(4) Администраторът Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

(5) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но Администраторът си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

 

Право на коригиране или попълване

Чл. 12. (1) Вие имате право да поискате от Администратора да:

 • коригира неточните лични данни, свързани с Вас;
 • да попълни непълните лични данни, свързани с Вас.

(2) Администраторът може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

 

Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Чл. 13. (1) Вие имате правото да поискате от Администратора изтриване на част или всички свързани с Вас лични данни, а Администраторът има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Администратора;
 • личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

(2) Администраторът не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

(3) В случай на упражняване на правото Ви да бъдете забравени, Дружеството ще изтрие всички ваши данни, с изключение на информация, която е необходима, за да удостовери, че правото ви да бъдете забравени е изпълнено.

(4) За да упражните правото си за бъдете забравен, е необходимо да ни изпратите по имейл или на място попълнена формата в Приложение № 2 или чрез искане в свободен текст.

(5) Администраторът може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

(6) Администраторът не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

 

Право на ограничаване

Чл. 14. Вие имате право да поискате от Администратора да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

 • оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Администратора да провери точността на личните данни;
 • обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 • Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
 • Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Администратора имат преимущество пред Вашите интереси.

(2) В случай на упражняване на правото Ви на ограничаване, Дружеството ще преустанови обработката вашите данни, но няма да премахне публикации на уебсайта си, в които могат да фигурират Ваши данни, освен ако не оттеглите съгласието си за това.

 

Право на преносимост

Чл. 15. (1) Ако сте дали съгласие за обработване на Вашите лични данни или обработването е необходимо за изпълнението на договор с Администратора, или ако данните Ви се обработват по автоматизиран начин, Вие можете, след като се легитимирате пред Администратора:

 • да поискате от Администратора да Ви предостави Вашите лични данни в четим формат и да ги прехвърлите към друг Администратор;
 • да поискате от Администратора пряко да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

(2) За да упражните правото си на преносимост, е необходимо да ни изпратите по имейл или на място попълнена формата в Приложение № 3 или чрез искане в свободен текст.

(4) Администраторът може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

 

Право на получаване на информация

Чл. 16. Вие можете да поискате от Администратора да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. Администраторът може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

 

Право на възражение

Чл. 17. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Администратора, които се отнасят до него, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

 

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

Чл. 18. (1) Ако Администраторът установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, той Ви уведомява без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

(2) Администраторът не е длъжен да Ви уведомява, ако:

 • е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
 • е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
 • уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

 

Лица, на които се предоставят личните ви данни

Чл. 19. (1) За целите на обработване на личните Ви данни и предоставяне на услугите на Дружеството и с оглед Вашите интереси, Администраторът може да предоставя Ваши данни на следните обработващи лични данни:

Обработващ лични данни Цел на обработването на лични данни
Куриерска фирма Извършване на доставка до адрес
Организатори на събития и партньори Участие и провеждане на събитие, кампания, игра и др.
Доставчици на услуги Предоставяне на техническа поддръжка и администриране на различни функции

 

(2) Посочените обработващи лични данни спазват всички изисквания за законност и сигурност при обработването и съхраняването на личните Ви данни.

(3) В случай на преобразуване на Дружеството, неговият правоприемник ще получи всички лични данни, които ние сме събрали за Вас, в съответствие с приложимото законодателство.

Чл. 20. Тъй като Дружеството е част от международната група на Pernod Ricard, е възможно Вашите лични данни да се предават и в други държави, като Дружеството полага необходимата грижа и взима съответните мерки да гарантира сигурността на личните Ви данни, като следи за нивото на защита в съответната организация или дружество-получател, както и в другата държава.

Чл. 21. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

   
Наименование Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Адрес за кореспонденция гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон 02 915 3 518
Интернет страница www.cpdp.bg

 

Чл. 22. Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез формите, приложени към настоящата информация или чрез функционалностите във Вашия профил. Разбира се, тези форми не са задължителни и можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.

Чл. 23. Ако съгласието се отнася за трансфер, Администраторът описва възможните рискове за трансфера на данните към трети държави при липсата на решение за адекватна защита и подходящи средства за защита.

 

Каква техническа информация използваме и защо?

Чл. 24. (1) Перно Рикар използва проследяващи технологии като например „бисквитки“, IP адреси или лог файлове. Проследяващите технологии ни спомагат да приспособим нашите услуги, предоставяни онлайн, към Вашите персонални нужди.

(2) Ние използваме „бисквитки“, за да разберем по-добре как посетителите използват нашите онлайн услуги, както и инструментите и услугите, които се предлагат с оглед подобряването на тяхната употреба и функционалност. Където е необходимо съгласно приложимото законодателство и е необходимо Вашето съгласие, ние използваме „бисквитки“ и други подобни технологии. „Бисквитките“ са малки файлове, поставяни на Вашето устройство, които изпълняват множество цели измежду които, ефективно навигиране между страниците, запаметяване на Вашите предпочитания, и като цяло подобряване на Вашето потребителско преживяване. Употребата на „бисквитки“ на нашите онлайн услуги Ви позволява да се насладите на по-безпроблемни посещения на сайта и по-точно преценява Вашето поведение при използването на страницата. Можете да научите повече за „бисквитките“, които използваме, както и за това как да ги деактивирате в Политиката за бисквитките на Перно Рикар.

(3) IP адресът е номер, който се използва от компютри, свързани към дадена мрежа, за идентифициране на компютъра всеки път, когато Вие се свързвате към Интернет. Ние може да запазим следи от Интернет протокол (IP) адреси включително за следното: (i) разрешаване на технически проблеми, (ii) поддържане сигурността и ненарушимостта на уебстраницата, (iii) ограничаване на достъпа до нашите онлайн услуги с цел спазване на приложимото право или договорни ограничения, и (iv) по-доброто разбиране на това как нашите онлайн услуги биват използвани.

(3) Ние (или трето лице от наше име) може да събира информация под формата на лог файлове, които да отразяват активност на нашите онлайн услуги и да събират статистически данни по отношение на навиците относно сърфиране на потребителите. Тези отбелязвания се генерират анонимно, и ни помагат да съберем включително следната информация: (i) видът на браузъра на потребителя и операционната система, (ii) информация относно потребителската сесия (като например URL адрес, който е използван, датата и часът на посещение на нашите дигитални медии, и кои страници са били разгледани нашите дигитални медии и за колко дълго), и (iii) други подобни навигационни или поточни данни. Ние също използваме информация, съдържаща се в лог файлове за наши вътрешни маркетингови или демографски проучвания, така че да можем постоянно да подобряваме и пригаждаме към индивидуалните потребности онлайн услугите, които Ви предоставяме. Лог файловете биват използвани само вътрешно и не се асоциират с някой определен потребител.

(4) Техническата информация, която събираме, съгласно предходните алинеи, не представлява лични данни по смисъла на Общ регламент за защита на личните данни, тъй като същата не е в достатъчна степен индивидуализираща. Нейното използване се налага с цел функционирането на уебсайта, събиране на необходима информация, включително изискуема по закон, гарантиране на сигурността на ползвателите на уебсайта, както и за подобряване на услугите, които Ви предоставяме.

 

Други разпоредби

Чл. 25. Дружеството може да изменя Задължителната информация за правата на лицата по защита на личните данни, като публикува съобщение за това на сайта си.

 

 

 

Приложение № 1

Форма за оттегляне на съгласие за целите на обработка

 

Вашето име*:

Данни за обратна връзка (e-mail)*:

 

До

   
Наименование „ПЕРНО РИКАР БЪЛГАРИЯ“ ЕООД
ЕИК/БУЛСТАТ 130102019
Седалище и адрес на управление гр. София, 1766, ж.к. Младост 4, Бизнес Парк София № 1, бл. 12, вх. А, ет. 3
Адрес за кореспонденция гр. София, 1766, ж.к. Младост 4, Бизнес Парк София № 1, бл. 12, вх. А, ет. 3
Телефон +359 2 976 11 01
E-mail
Уебсайт http://www.pernod-ricard-bulgaria.com

☐Оттеглям съгласието си за събиране, обработване и съхранение на следните лични данни, предоставени от мен:

☐Всички предоставени от мен лични данни

☐Само на тези данни …………………………………………………………….

за следните цели:

☐Следните цели: …………………………………….

………………………………………………………….

☐Всички цели

☐Декларирам, че съм запознат с условията на дружеството за предоставяне на услугата след оттегляне на съгласието.

В случай на нарушаване на правата ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

   
Наименование Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Адрес за кореспонденция гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон 02 915 3 518
Интернет страница www.cpdp.bg

 

 

Подпис на лицето:………………………….

 

 

Приложение № 2 –

Искане „да бъда забравен“ – за изтриване на личните данни, свързани с мен

 

Вашето име*:

Данни за обратна връзка (e-mail)*:

 

До

   
Наименование „ПЕРНО РИКАР БЪЛГАРИЯ“ ЕООД
ЕИК/БУЛСТАТ 130102019
Седалище и адрес на управление гр. София, 1766, ж.к. Младост 4, Бизнес Парк София № 1, бл. 12, вх. А, ет. 3
Адрес за кореспонденция гр. София, 1766, ж.к. Младост 4, Бизнес Парк София № 1, бл. 12, вх. А, ет. 3
Телефон +359 2 976 11 01
E-mail
Уебсайт http://www.pernod-ricard-bulgaria.com

 

Моля всички лични данни, които събирате, обработвате и съхранявате, предоставени от мен или от трети лица, които са свързани с мен, съобразно посочената идентификация, да бъдат изтрити от Вашите бази данни.

Декларирам, че ми е известно, че част или всички от личните ми данни могат да продължат да бъдат обработвани и съхранявани от администратора за целите на изпълнение на законовите му задължения.

В случай на нарушаване на правата ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

   
Наименование Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Адрес за кореспонденция гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон 02 915 3 518
Интернет страница www.cpdp.bg
   

 

 

Подпис на лицето:………………………….

Приложение № 3 – Искане за преносимост на лични данни

 

Вашето име*:

Данни за обратна връзка (e-mail)*:

 

До

   
Наименование „ПЕРНО РИКАР БЪЛГАРИЯ“ ЕООД
ЕИК/БУЛСТАТ 130102019
Седалище и адрес на управление гр. София, 1766, ж.к. Младост 4, Бизнес Парк София № 1, бл. 12, вх. А, ет. 3
Адрес за кореспонденция гр. София, 1766, ж.к. Младост 4, Бизнес Парк София № 1, бл. 12, вх. А, ет. 3
Телефон +359 2 976 11 01
E-mail
Уебсайт http://www.pernod-ricard-bulgaria.com

 

Моля всички свързани с мен лични данни, които се събират, обработват и съхраняват във Вашите бази данни, да бъдат изпратени на:

☐e-mail:

☐Администратор – приемащ данните:

Наименование  
Идентификационен номер (ЕИК, БУЛСТАТ, рег. номер в КЗЛД)
E-mail
API интерфейс

 

Моля личните ми данни да бъдат предадени в следния формат:

☐XML

☐JSON

☐CSV

☐Друг:

 

Желая лични ми данни в избрания формат да бъдат предадени на мен/ на посочения от мен администратор:

☐На посочения e-mail или чрез API ………..

☐На физически оптичен или електронен носител (CD, DVD, USB) на Вашия адрес

В случай на нарушаване на правата ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

   
Наименование Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Адрес за кореспонденция гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон 02 915 3 518
Интернет страница www.cpdp.bg

 

 

Подпис на лицето:………………………….

 

 

Приложение № 4 –

Искане за коригиране на данни

Вашето име*:

Данни за обратна връзка (e-mail*):

 

До

   
Наименование „ПЕРНО РИКАР БЪЛГАРИЯ“ ЕООД
ЕИК/БУЛСТАТ 130102019
Седалище и адрес на управление гр. София, 1766, ж.к. Младост 4, Бизнес Парк София № 1, бл. 12, вх. А, ет. 3
Адрес за кореспонденция гр. София, 1766, ж.к. Младост 4, Бизнес Парк София № 1, бл. 12, вх. А, ет. 3
Телефон +359 2 976 11 01
E-mail
Уебсайт http://www.pernod-ricard-bulgaria.com

 

Моля следните лични данни, които събирате, обработвате и съхранявате, предоставени от мен или от трети лица, които са свързани с мен, да бъдат коригирани както следва:

Данни, които подлежат корекция:

………………

Моля да бъдат коригирани по следния начин:

……………….

 

В случай на нарушаване на правата ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

   
Наименование Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Адрес за кореспонденция гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон 02 915 3 518
Интернет страница www.cpdp.bg

 

 

Подпис на лицето:………………………….